Công nghiệp -Tự Động Hóa

giám sát điện năng là gì? Mục đích giám sát điện năng?

Giám sát điện năng và mục đích giám sát điện năng (M&T) chính là kỹ thuật sử dụng điện năng hiệu quả dựa trên nền tảng quản lý tiêu chuẩn.

” Bạn không thể quản lý bất kể thứ gì chuẩn xác khi bạn không đo lường”

những kỹ thuật M&T cung ứng cho người quản lý năng lượng thông tin phản hồi về thực tiễn vận hành, kết quả của kế hoạch quản lý năng lượng, và chỉ dẫn cho người quản lý về mức độ sử dụng năng lượng dự kiến trong một giai đoạn nhất định kế tiếp. Quan trọng hơn, hệ thống giám sát có thể đưa ra những cảnh báo sớm về mức sử dụng năng lượng vượt quá giới hạn do trục trặc, lỗi người vận hành, lỗi bảo trì…

Nền tảng của M&T nằm trong việc xác định sự giao tiếp thông thường của mức tiêu thụ năng lượng với những yếu tố liên quan (sản lượng sản xuất, thời tiết, ánh sáng…) và mục tiêu là tạo điều kiện cho người quản lý trong nhà máy:

 • Xác định và giảng giải việc sử dụng năng lượng quá mức.
 • Phát hiện những trường hợp như mức năng lượng tiêu thụ thấp hơn bất thần so với dữ liệu đo được trước đó.
 • Vẽ kế hoạch về xu thế tiêu thụ năng lượng (Hàng tuần, theo mùa, hoạt động,…).
 • Xác định việc sử dụng năng lượng trong tương lại khi lập kế hoạch thay đổi trong sản xuất.
 • Chuẩn đoán những khu vực tiêu thụ năng lượng không cần thiết.
 • Quan sát sự tác động của nhà máy với những thay đổi hoạt động sản xuất trong quá khứ.
 • Xây dựng những mục tiêu hoạt động cho những chương trình quản lý năng lượng của nhà máy.
 • Quản lý mức tiêu thụ năng lượng, thay vì chấp nhận đó là một kinh phí cố định mà nhà máy không kiểm soát được.

Mục tiêu cuối cùng là giảm kinh phí năng lượng thông qua cải thiện hiệu quả năng lượng và kiểm soát quản lý năng lượng. những lợi ích khác thường bao gồm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, cải thiện ngân sách sản xuất và giảm thải khí ô nhiễm gây hiệu ứng nhà kính (GHG).

MỤC TIÊU VÀ LỢI ÍCH

Trong suốt nhiều dự án M&T được thực hiện từ năm 1980, một số lợi ích nhất định đã được chứng minh là lặp lại:

 • Tiết kiệm kinh phí năng lượng: Thường là 5% kinh phí năng lượng ban đầu, theo The Carbon Trust.
 • Giảm khí ô nhiễm gây hiệu ứng nhà kính: Tiêu thụ năng lượng thấp hơn giúp giảm khí thải.
 • Tài chính: Việc cắt giảm năng lượng thừa khi đo được giúp nhà máy giảm được kinh phí khi sử dụng năng lượng hiệu quả.
 • Cải thiện ngân sách: những kỹ thuật M&T có thể giúp nhà máy dự đoán kinh phí năng lượng trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về mặt sản xuất.
 • Tránh lãng phí: Giúp chuẩn đoán lãng phí nguồn năng lượng dư thừa trong bất kỳ trình tự sử dụng nào được lắp đặt giám sát.

KỸ THUẬT

Nguyên tắc mấu chốt

những kỹ thuật T&M dựa trên ba nguyên tắc chính, tạo thành một chu kỳ phản hồi liên tục, do vậy cải thiện việc kiểm soát và việc sử dụng năng lượng.

Giám sát

Theo dõi thông tin về sử dụng năng lượng, để thiết lập cơ sở cho việc quản lý năng lượng và giảng giải những sai lệch so với những giới hạn đã được thiết lập. Mục tiêu chính của hệ thống là duy trì giới hạn đã được thiết lập, bằng cách cung ứng tất cả những dữ liệu cần thiết về điện năng tiêu thụ, cũng như những yếu tố nhất định, như được xác định trong quá trình điều tra sơ bộ (Sản xuất, thời thiết, nước, khí…).

Báo cáo

Nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc cho phép kiểm soát liên tục việc sử dụng năng lượng điện, đạt được những mục tiêu và xác minh mức tiết kiệm điện năng: những báo cáo dữ liệu phải được cấp cho phòng ban quản lý thích hợp. Điều này tạo điều kiện cho họ có thể theo dõi và tìm hiểu dữ liệu nhằm chỉ ra những mục tiêu đề sẵn trước đó để xác nhận những vấn đề cũng như kết quả đạt đc.

Thủ tục

Trước khi giải pháp M&T được thực hiện, một số bước chuẩn bị là cần thiết. Trước hết, xác định rõ nhà máy sử dụng năng lượng điện với những thiết bị chính là gì?. Đa số đều cần một cuộc khảo sát tổng quan tại nhà máy và ước tính mức tiêu thụ điện năng trước đó.

Cần đánh giá những phép đo khác sẽ được yêu cầu để tìm hiểu mức tiêu thụ một cách thích hợp. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để lập biểu đồ đối chiếu với mức tiêu thụ điện năng: đây là những yếu tố cơ bản tác động tới việc tiêu thụ, thường là sản xuất (đối với trình tự công nghiệp) hoặc nhiệt độ bên ngoài (đối với trình tự gia nhiệt), nhưng có thể bao gồm nhiều biến số khác.

Khi tất cả những biến cần đo đã được thiết lập và đã lắp đặt những đồng hồ đo cần thiết, thì có thể khởi đầu những thủ tục M&T.

Đo lường

Bước trước tiên là tổng hợp dữ liệu từ những thiết bị đo khác nhau. Màn hình hiển thị năng lượng kinh phí thấp có sẵn. Chu kỳ tổng hợp dữ liệu thay đổi theo khoảng thời gian báo cáo mong muốn, nhưng có thể sau 30 giây tới 15 phút một lần. Một số phép đo có thể được hiển thị trực tiếp từ thiết bị đo, những số khác phải được tính toán. những phép đo khác nhau này thường được gọi là luồng hoặc kênh.

những yếu tố xúc tiến như ngày sản xuất hoặc mức độ cũng tạo thành những luồng và phải được thu thập trong những khoảng thời gian để thích hợp.

Xác định đường làm căn cư

Dữ liệu sau khi được tổng hợp lại từ những điểm đo và được vẽ trên biểu đồ thời gian, đối chiếu với đường được thiết lập và đường đã được tổng hợp trước đó giúp người quản lý có thể dễ dàng quan sát và làm tham chiếu. Biều đồ này chính là hình ảnh về mức tiêu thụ của nhà máy và được truyền tải nhiều thông tin như:

 • Hệ số chặn y cho mức tiêu thụ tối thiểu trường hợp không có biến (không sản xuất, nhiệt độ ngày…). Đây là mức tiêu thụ tối thiểu khi chạy không tải của hệ thống.
 • Độ dốc thể hiện mối quan hệ giữa mức tiêu thụ với biến số đã xác định trước đó. Điều này thể hiện hiệu quả của quá trình giám sát.

Độ dốc không được thể hiện thường xuyên cho mục đích M&T. Tuy nhiên, hệ số chặn y cao có thể tức là có lỗi trong quá trình ” sử dụng quá nhiều điện năng nhưng không có hiệu suất”.

Theo dõi sự thay đổi

Bước tiếp theo là theo dõi sự thay đổi giữa mức tiêu thụ dự kiến ​​và mức tiêu thụ thực tế đo được. Một trong những phương tiện thường được sử dụng cho việc này là CUSUM (biểu đồ tổng tích luỹ). Trước tiên việc tính toán sự khác biệt giữa hiệu suất dự kiến được đặt trước và thực tế ( đường phù thống nhất đã xác định trước đó).

Sau đó, CUSUM có thể được vẽ theo thời gian trên một biểu đồ mới, cung ứng thêm cho người quản lý về hiệu quả năng lượng. Sự khác biệt được đánh dấu xung quanh điểm 0 thường có nghĩa quá trình đang hoạt động thông thường. những điểm khác được đánh dấu tăng hoặc giảm đều đặn thường chỉ ra sự thay đổi trong quá trình hoạt động.

>> Xem thêm:Dây chuyền đóng gói sản phẩm đồ hộp với Vision1210

Trong đồ thị CUSUM, độ dốc rất quan trọng, vì nó chính là chỉ số chính về mức tiết kiệm đạt được. Độ dốc đi dần xuống chỉ độ ổn định mức tiết kiệm. Bất kỳ sự thay đổi nào trong độ dốc đều cho thấy có sự thay đổi trong quá trình hoạt động. Ví dụ, trong biểu đồ dưới, phần trước tiên cho biết không tiết kiệm . Vào đầu tháng 9 ( khởi đầu từ vạch vàng) giải pháp tiết kiệm đang có hiệu quả. Đường màu xanh lá cho thấy mức tiết kiệm đang tăng lên (như độ dốc đang xuống xâu hơn), đường màu đỏ phản ánh có sự sửa đổi vào tháng 11, vì tiết kiệm đã giảm một tẹo.

Xác định nguyên nhân

những kỹ sư có trình độ chuyên môn sẽ phối hợp với quản lý hệ thống để tìm hiểu biểu đồ CUSUM và xác định nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi trong mức tiêu thụ. Đây có thể là sự thay đổi trong việc vận hành, trình tự sản xuất, những điều kiện môi trường ngoài khác nhau… Những thay đổi này cần được theo dõi và xác định nguyên nhân để tăng quá trình sử dụng và nhanh chóng xử lý những vấn đề nghiêm trọng.

Đặt mục tiêu

Khi đã thiết lập được một đường làm mốc và những nguyên nhân gây ra sự thay đổi mức tiêu thụ điện năng đã được xác định, từ đó sẽ đặt ra được những mục tiêu cho tương lại. Với tất cả những thông tin đã có, những mục tiêu đặt ra sẽ được thực tế hơn. từ đó cho thấy để xây ngừng mục tiêu chúng ta cần hai yếu tố chính đó là đo trị giá và khung thời gian.

Mục tiêu ban đầu là đường phù thống nhất được xác định trong bước 2. Đường này thể hiện hiệu suất mức trung bình trong lịch sự. do vậy, giữ cho tất cả mức tiêu thụ thấp hơn hoặc bằng mức trung bình trong lịch sử là một mục tiêu có thể đạt được, nhưng vẫn là một thách thức vì nó liên quan tới việc loại bỏ những đỉnh tiêu thụ cao.

Theo dõi kết quả

Điều này đưa chúng ta trở lại bước 1: đo lường mức tiêu thụ. Một trong những đặc thù của M&T là đây là một quá trình liên tục, đòi hỏi phản hồi liên tục để cải thiện hiệu suất một cách nhất quán. Khi những mục tiêu được đặt ra và những giải pháp mong muốn được thực hiện, việc lặp lại trình tự ngay từ đầu để đảm bảo rằng những nhà quản lý nhận thức được sự thành công hay thất bại của những giải pháp và sau đó có thể quyết định hành động tiếp theo.

Related Posts

EtherNet/IP là gì? Cùng tìm hiểu về giao thức EtherNet/IP

EtherNet/IP là gì? Ethernet/IP thực chất là bao gồm: EtherNet và IP (Industrial Protocol). Không giống như nhiều giải pháp Ethernet công nghiệp khác, Ethernet/IP sử dụng giao thức mở sẵn có, đã được chấp thuận rộng rãi như CIP....

SQL là gì? Tìm hiểu tổng quan về “Structured Query Language”

STTnghi vấnCâu trả lời1SQL là gì?SQL là viết tắt của Structured Query Language – tiếng nói truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ...

IEC 61850 là gì? Tìm hiểu tổng quan về giao thức IEC 61850

Giao thức IEC 61850là gì? giao thức IEC 61850 là tiêu chuẩn quốc tế mới dựa trên Ethernet và đã trở thành tiêu chuẩn truyền thông trong những cơ sở phát điện và trạm biến áp. Mục tiêu của tiêu...

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại, ưu nhược điểm PLC

Cấu tạo của PLC PLC được cấu thành bởi phần cứng và phần mềm, chúng tương tác với nhau để tạo thành hệ thống PLC hoàn chỉnh. Cấu tạo của PLC dựa trên những nguyên tắc được sử dụng tương...

Sensor là gì? Tổng quan về những loại cảm biến thông dụng

Sensor là gì? Sensor là gì(hay cảm biến) là một thiết bị cảm nhận, phát hiện và phản hồi với một số loạt đầu vào từ môi trường vật lý. Một đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng,...

LAN, MAN, WAN là gì? Tổng quan về mạng LAN, MAN và WAN

LAN – Local Area Network (Mạng cục bộ) LAN – Local Area Network LAN là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Local Area Network” có thể dịch là mạng cục bộ hay mạng nội bộ. Mạng LAN thường được...

CAN, CANbus là gì? Chi tiết về CAN (Controller Area Network)

CANbus là gì? CAN được phát triển lần trước tiên bởi Robert Bosch GmbH, Đức vào năm 1986 khi họ được Mercedes yêu cầu phát triển một hệ thống liên lạc giữa ba ECU (bộ điều khiển điện tử) trên...

Gateway là gì? Tổng quan về bộ chuyển đổi giao thức Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Gateway là gì? Gateway là một nút mạng được sử dụng trong viễn thông nhằm kết nối hai mạng có giao thức truyền thông khác nhau có thể giao tiếp được với nhau. Gateway có...

Chứng thực, chứng mục tiêu chuẩn cho thiết bị và máy móc

chứng thực là hoạt động đánh giá, xác định đối tượng sao cho thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị, máy móc phải được vận hành một những...

Hệ thống nhúng là gì? Tìm hiểu tổng quan Embedded System

Hệ thống nhúng là gì? Hệ thống nhúng là  Hệ thống là một sự sắp xếp mà trong đó tất cả những thành phần của nó hoạt động theo những quy tắc được xác định cụ thể. Đó là phương...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *