TUYỂN SINH TRUNG CẤP PHÁP LUẬT

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp pháp luật hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp dịch vụ pháp lý hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG TRUNG

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tiếng Trung hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG HÀN

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tiếng Hàn hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tiếng Nhật hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp thư viện – thiết bị trường học hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯ KÝ

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp thư ký hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp công nghệ thông tin hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRẮC ĐỊA – ĐỊA HÌNH – ĐỊA CHÍNH

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp trắc địa – địa hình – địa chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp chế biến nông lâm sản chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...