Công nghiệp -Tự Động Hóa

Ứng dụng thực tế của SIMATIC WinCC OA Server (SCADA)

WinCC OA (WinCC Open Architecture) được lựa chọn thiết kế cho các ứng dụng công việc có quy mô từ vừa tới lớn và có độ phức tạp cao cũng như cho các dự án có yêu cầu đặc biệt về điều kiện bắt buộc và chức năng tùy chỉnh cho hệ thống. Với ứng dụng SIMATIC WinCC OA, bạn có thể xây dựng hệ thống SCADA độc lập với nhà cung cấp và nền tảng có khả năng mở rộng và cung cấp quyền truy cập không giới hạn qua web (đối với cả người dùng iOS và Android).

Ứng dụng WinCC OA Server đã bao gồm giấy phép bản quyền của WinCC OA Server Basic với số lượng WinCC OA I/O tương ứng. Các bản quyền ứng dụng của WinCC OA Server bao gồm:

 • Tin nhắn cảnh báo
 • Đồ thị mở rộng
 • Ghi dữ liệu lịch sử (NDB và NGA)
 • S7 và S7 Plus (8 kết nối) drivers
 • Mã hóa SSL
 • OPC Client
 • OPC server
 • OPC UA Client
 • 1 WinCC OA Web Server
 • 1 WinCC OA OPERATOR (1 Device)

Bên cạnh đó, có thể sử dụng các tiện ích bổ trợ khác, trừ những gói không thể mở rộng.

Server Basic License không bao gồm kết nối dữ liệu bên ngoài (PowerTags) – cần phải mua chúng để hoạt động (có thể mở rộng dần dần PowerTags bằng cách sử dụng PowerPacks).

SIMATIC WinCC OA Server (SCADA)

Ứng dụng WinCC OA Server có sẵn những mã sau để khách hàng tiện lựa chọn:

6AV6355-1AA31-7BA0

WinCC OA V3.17, Server Basic. License for WinCC OA Server without external data connection (Tags) and without operator station licenses (UIs). With alarming, extended trend history recording, S7 and S7 Plus Driver (8 connections), SSL encryption, OPC Server (not available under Linux), OPC and OPC UA Client, Web server and one WinCC OA Operator (1 device). For proper operation the purchase of at least one Tag package and one UI package is required (optional).

6AV6355-1AA31-7BB0

WinCC OA V3.17, 1k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 1,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB1

WinCC OA V3.17, 3k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 3,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB2

WinCC OA V3.17, 5k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB3

WinCC OA V3.17, 10k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB4

WinCC OA V3.17, 15k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 15,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB5

WinCC OA V3.17, 25k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB6

WinCC OA V3.17, 50k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A Tag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB7

WinCC OA V3.17, 75k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 75,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB8

WinCC OA V3.17, 100k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 100,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC0

WinCC OA V3.17, 150k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 150,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC1

WinCC OA V3.17, 200k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 200,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC2

WinCC OA V3.17, 250k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 250,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC3

WinCC OA V3.17, unlimited PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by an unlimited number of PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BD0

WinCC OA V3.17, 1k-3k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD1

WinCC OA V3.17, 3k-5k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD2

WinCC OA V3.17, 5k-10k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 5k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD3

WinCC OA V3.17, 10k-15k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 10k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD4

WinCC OA V3.17, 15k-25k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 15k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD5

WinCC OA V3.17, 25k-50k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 25k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD6

WinCC OA V3.17, 50k-75k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 50k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD7

WinCC OA V3.17, 75k-100k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 75k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE0

WinCC OA V3.17, 100k-150k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 100k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE1

WinCC OA V3.17, 150k-200k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 150k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE2

WinCC OA V3.17, 200k-250k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 200k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE3

WinCC OA V3.17, 250k unlimited Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license unlimited PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 250k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BA0

WinCC OA V3.18, Server Basic. License for WinCC OA Server without external data connection (PowerTags) and without operator station licenses (UIs). With alarm, extended trend, archiving, S7 and S7 Plus driver (8 connections), SSL encryption, OPC server (not available under Linux), OPC and OPC UA client. Requires the purchase of at least one PowerTag package and one operator station for proper operation (e.g. Desktop UI – optional).

6AV6355-1AA31-8BB0

WinCC OA V3.18, 1k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 1,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB1

WinCC OA V3.18, 3k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 3,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB2

WinCC OA V3.18, 5k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB3

WinCC OA V3.18, 10k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB4

WinCC OA V3.18, 15k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 15,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB5

WinCC OA V3.18, 25k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB6

WinCC OA V3.18, 50k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A Tag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB7

WinCC OA V3.18, 75k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 75,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB8

WinCC OA V3.18, 100k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 100,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC0

WinCC OA V3.18, 150k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 150,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC1

WinCC OA V3.18, 200k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 200,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC2

WinCC OA V3.18, 250k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 250,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC3

WinCC OA V3.18, unlimited PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by an unlimited number of PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BD0

WinCC OA V3.18, 1k-3k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD1

WinCC OA V3.18, 3k-5k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD2

WinCC OA V3.18, 5k-10k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 5k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD3

WinCC OA V3.18, 10k-15k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 10k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD4

WinCC OA V3.18, 15k-25k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 15k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD5

WinCC OA V3.18, 25k-50k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 25k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD6

WinCC OA V3.18, 50k-75k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 50k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD7

WinCC OA V3.18, 75k-100k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 75k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE0

WinCC OA V3.18, 100k-150k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 100k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE1

WinCC OA V3.18, 150k-200k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 150k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE2

WinCC OA V3.18, 200k-250k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 200k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE3

WinCC OA V3.18, 250k unlimited Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license unlimited PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 250k PowerTags must be installed.

6AV6355-1CA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB0

WinCC OA – 1k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB1

WinCC OA – 3k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB2

WinCC OA – 5k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB3

WinCC OA – 10k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB4

WinCC OA – 15k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB5

WinCC OA – 25k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB6

WinCC OA – 50k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB7

WinCC OA – 75k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB8

WinCC OA – 100k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC0

WinCC OA – 150k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC1

WinCC OA – 200k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC2

WinCC OA – 250k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-8BA0

WinCC OA V3.18, Server Basic One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB0

WinCC OA V3.18, 1k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB1

WinCC OA V3.18, 3k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB2

WinCC OA V3.18, 5k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB3

WinCC OA V3.18, 10k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB4

WinCC OA V3.18, 15k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB5

WinCC OA V3.18, 25k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB6

WinCC OA V3.18, 50k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB7

WinCC OA V3.18, 75k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB8

WinCC OA V3.18, 100k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC0

WinCC OA V3.18, 150k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC1

WinCC OA V3.18, 200k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC2

WinCC OA V3.18, 250k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC3

WinCC OA V3.18, Unlimited Tags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD0

WinCC OA V3.18, 1k-3k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD1

WinCC OA V3.18, 3k-5k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD2

WinCC OA V3.18, 5k-10k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD3

WinCC OA V3.18, 10k-15k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD4

WinCC OA V3.18, 15k-25k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD5

WinCC OA V3.18, 25k-50k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD6

WinCC OA V3.18, 50k-75k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD7

WinCC OA V3.18, 75k-100k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE0

WinCC OA V3.18, 100k-150k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE1

WinCC OA V3.18, 150k-200k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE2

WinCC OA V3.18, 200k-250k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE3

WinCC OA V3.18, 250k-UL Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1DA00-0BA0

WinCC OA – Server Basic Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB0

WinCC OA – 1k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB1

WinCC OA – 3k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB2

WinCC OA – 5k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB3

WinCC OA – 10k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB4

WinCC OA – 15k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB5

WinCC OA – 25k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB6

WinCC OA – 50k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB7

WinCC OA – 75k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB8

WinCC OA – 100k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC0

WinCC OA – 150k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC1

WinCC OA – 200k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC2

WinCC OA – 250k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC3

WinCC OA – Unlimited Tags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB0

WinCC OA – 1k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB1

WinCC OA – 3k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB2

WinCC OA – 5k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB3

WinCC OA – 10k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB4

WinCC OA – 15k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB5

WinCC OA – 25k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB6

WinCC OA – 50k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB7

WinCC OA – 75k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB8

WinCC OA – 100k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC0

WinCC OA – 150k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC1

WinCC OA – 200k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC2

WinCC OA – 250k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1FA00-0BA0

WinCC OA – Server Basic Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB0

WinCC OA – 1k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB1

WinCC OA – 3k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB2

WinCC OA – 5k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB3

WinCC OA – 10k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB4

WinCC OA – 15k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB5

WinCC OA – 25k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB6

WinCC OA – 50k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB7

WinCC OA – 75k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB8

WinCC OA – 100k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC0

WinCC OA – 150k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC1

WinCC OA – 200k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC2

WinCC OA – 250k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC3

WinCC OA – Unlimited Tags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic SMS V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline. provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration.

6AV6355-1FA31-7BB0

WinCC OA – 1k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB1

WinCC OA – 3k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB2

WinCC OA – 5k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB3

WinCC OA – 10k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB4

WinCC OA – 15k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB5

WinCC OA – 25k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB6

WinCC OA – 50k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB7

WinCC OA – 75k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB8

WinCC OA – 100k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC0

WinCC OA – 150k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC1

WinCC OA – 200k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC2

WinCC OA – 250k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline. provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1GA00-0BA0

WinCC OA – Server Basic Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB0

WinCC OA – 1k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB1

WinCC OA – 3k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB2

WinCC OA – 5k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB3

WinCC OA – 10k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB4

WinCC OA – 15k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB5

WinCC OA – 25k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB6

WinCC OA – 50k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB7

WinCC OA – 75k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB8

WinCC OA – 100k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC0

WinCC OA – 150k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC1

WinCC OA – 200k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC2

WinCC OA – 250k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC3

WinCC OA – Unlimited Tags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB0

WinCC OA – 1k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB1

WinCC OA – 3k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB2

WinCC OA – 5k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB3

WinCC OA – 10k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB4

WinCC OA – 15k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB5

WinCC OA – 25k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB6

WinCC OA – 50k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB7

WinCC OA – 75k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB8

WinCC OA – 100k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC0

WinCC OA – 150k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC1

WinCC OA – 200k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC2

WinCC OA – 250k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

Đặc điểm nổi bật của WinCC OA Server

 • Tùy chọn cá nhân hóa với nhu cầu của dự án và khách hàng thông qua các gói PowerTag khác nhau
 • Hướng tới khách hàng các phương án chuyển đổi trọn gói theo yêu cầu
 • Khả năng để cho dự án phát triển với các yêu cầu và nhanh chóng mở rộng nó
 • Một bộ trình điều khiển phổ biến cơ bản đã được bao gồm trong gói cơ bản
 • Mở rộng các gói máy chủ từ các máy trạm đơn lẻ sang kiến ​​trúc đa máy chủ

Những ứng dụng của WinCC OA Server

Các gói máy chủ là cơ sở của mọi dự án WinCC OA. PowerTags tương ứng với logic được truyền đạt trước đó của định nghĩa I/O nơi giao tiếp bên ngoài được đánh giá. Bắt đầu từ gói máy chủ, cũng phải xem xét cách xác định hợp đồng “dịch vụ” và “sự dư thừa” của các hệ thống.
Thông tin thêm về thỏa thuận bảo trì có thể được tìm thấy trong phần “Hỗ trợ”.

Tính linh hoạt của các gói PowerTag mới có sẵn dưới dạng tùy chọn gán cho các máy chủ khác nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch cho dự án tổng thể cũng như thiết kế hướng đến khách hàng dựa trên nhu cầu và thay đổi của các gói. Ví dụ, phương pháp này giúp khách hàng có thể đặt hàng các gói PowerTag mới và sau đó chỉ định chúng cho các máy chủ trong dự án.

Related Posts

EtherNet/IP là gì? Cùng tìm hiểu về giao thức EtherNet/IP

EtherNet/IP là gì? Ethernet/IP thực chất là bao gồm: EtherNet và IP (Industrial Protocol). Không giống như nhiều giải pháp Ethernet công nghiệp khác, Ethernet/IP sử dụng giao thức mở sẵn có, đã được chấp thuận rộng rãi như CIP....

SQL là gì? Tìm hiểu tổng quan về “Structured Query Language”

STTnghi vấnCâu trả lời1SQL là gì?SQL là viết tắt của Structured Query Language – tiếng nói truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ...

IEC 61850 là gì? Tìm hiểu tổng quan về giao thức IEC 61850

Giao thức IEC 61850là gì? giao thức IEC 61850 là tiêu chuẩn quốc tế mới dựa trên Ethernet và đã trở thành tiêu chuẩn truyền thông trong những cơ sở phát điện và trạm biến áp. Mục tiêu của tiêu...

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại, ưu nhược điểm PLC

Cấu tạo của PLC PLC được cấu thành bởi phần cứng và phần mềm, chúng tương tác với nhau để tạo thành hệ thống PLC hoàn chỉnh. Cấu tạo của PLC dựa trên những nguyên tắc được sử dụng tương...

Sensor là gì? Tổng quan về những loại cảm biến thông dụng

Sensor là gì? Sensor là gì(hay cảm biến) là một thiết bị cảm nhận, phát hiện và phản hồi với một số loạt đầu vào từ môi trường vật lý. Một đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng,...

LAN, MAN, WAN là gì? Tổng quan về mạng LAN, MAN và WAN

LAN – Local Area Network (Mạng cục bộ) LAN – Local Area Network LAN là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Local Area Network” có thể dịch là mạng cục bộ hay mạng nội bộ. Mạng LAN thường được...

CAN, CANbus là gì? Chi tiết về CAN (Controller Area Network)

CANbus là gì? CAN được phát triển lần trước tiên bởi Robert Bosch GmbH, Đức vào năm 1986 khi họ được Mercedes yêu cầu phát triển một hệ thống liên lạc giữa ba ECU (bộ điều khiển điện tử) trên...

Gateway là gì? Tổng quan về bộ chuyển đổi giao thức Gateway

Bộ chuyển đổi giao thức Gateway là gì? Gateway là một nút mạng được sử dụng trong viễn thông nhằm kết nối hai mạng có giao thức truyền thông khác nhau có thể giao tiếp được với nhau. Gateway có...

Chứng thực, chứng mục tiêu chuẩn cho thiết bị và máy móc

chứng thực là hoạt động đánh giá, xác định đối tượng sao cho thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị, máy móc phải được vận hành một những...

Hệ thống nhúng là gì? Tìm hiểu tổng quan Embedded System

Hệ thống nhúng là gì? Hệ thống nhúng là  Hệ thống là một sự sắp xếp mà trong đó tất cả những thành phần của nó hoạt động theo những quy tắc được xác định cụ thể. Đó là phương...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *